facebook Sosial Media linkedIn Sosial Media instagram Sosial Media Behance Sosial Media

Bio

 JOANNA MAŁECKA

Joanna Małecka graduated a PhD degree at the Faculty of Fine Arts (D.F.A) at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland and earned her BFA from the Faculty of Graphic Design and Painting at the Academy of Fine Arts in Lodz, Poland. The SHLAGART design studio Małecka founded at the Off Piotrkowska Center specializes in large - format 3D art object and large - scale graphic wallart. The artist finds inspiration in the artifacts of industrial landscape. She shoots them, then reduces the color spectrum to black and white, merges them with each other and deforms, composing a high - contrast graphic form in the process. "Małecka clashes the minimalism of means of expression with a sophisticated, refined to the smallest detail composition. Sterile coldness - the effect of a restricted color palette - contrasts with the expressive construction of the space within the images", says media theorist Maciej Ożóg. The artist herself explains: "What I want to achieve through abstract composition is pure expression to be able to balance on the boundary between reality and abstraction. "Małecka also designs interior design and posters.

The artist herself explains: "All my constructions and illusions which are parts of my works are based on phenomena made by human beings, for example: metal structures, machines, factory buildings or even usual phone cables. Their simplicity and geometry of a form have unique features of unlimited space. On the grounds of many pieces of work I constructed my own vision of linear perception of reality, which seems to be endless. It is particular noticeable in the pursuit to discover new shades of black and grey, which give unique character to every of my work. My penchant of industrialism was born when I met pieces of art of Russian avant - garde constructivists.Thanks to my subtle references to their output, in my works one can find endless excitement of discovering new forms. My creative process based on longstanding observations and analysis of the reality. Lines themselves and multidimentional planes have majestic symbolism, what creates trailblazing tool for every artist. Using many different experiments in techniques and forms of my works I struggled with many questions. They gave me the oportunity to think about geometry in my works, particular about creating a brand new dimentions by adding different contrasts and light."

 "Joanna Małecka, in turn, paints the shadows of the imperfect word. Her monochromatic murals are full of fantastic swarms composed of the elements of the industrial landscape of Lodz, flattened and stretched on the wall like hunting trophies. To recognize the shadows of cranes, machines and former factory buildings in their outlines, one must come up close and contemplate them, because at first glance they resemble Rorschach tests, geometric and monumentalized, says Marcin Krasny in "A maze with many exits"."

 Twórczość Joanny Małeckiej charakteryzuje szereg kontrastów, których nieoczekiwane i nieoczywiste połączenia wytwarzają… specyficzną… atmosferę napięcia czy wręcz konfliktu pomiędzy wielorakimi, sprzecznymi, lecz przenikającymi się i wchodącymi w skomplikowane, zmienne relacje siłami. Splot energii o odmiennych potencjałach, zmiennych kierunkach i nurtach, łączących się w niestałe, efemeryczne, heterogeniczne, a często chaotyczne konstelacje wyznacza specyfikę współczesnego, ponowoczesnego, „płynnego“ - by użyć określenia Zygmunta Baumana - świata. Jednocześnie określa niestabilne ramy „płynnej“, hybrydycznej tożsamości. W twórczości Joanny Małeckiej dostrzegam zapis procesu poszukiwania własnej pozycji i próbę nakreślenia granic indywidualnego, specyficznego dla niej samej sposobu doświadczenia i bycia w tym świece. Przebieg tego procesu zapisany jest zarówno w poszczególnych pracach, jak i w ogólnych rysach jej sztuki. Znajduje też odzwierciedlenie w przyjmowanej przez artystkę postawie twórczej.

Joanna Małecka łączy w swych działaniach wyrafinowane, skupione, lecz minimalistyczne formalnie przykłady rysunku, grafiki z wielkoformatowymi pracami umieszczanymi w przestrzeni publicznej (street art, murale). W jej twórczości odnajdujemy nawiązania do na pozór bardzo odległych, wręczy wykluczających się tradycji dwudziestowiecznej grafiki i malarstwa: echa minimalistycznej abstrakcji sąsiadują w jej twórczości z wyraźnymi odwołaniami do pop artu i konstruktywizmu. Grafika warsztatowa, przede wszystkim sitodruk, łączy się z grafiką komputerową. Tradycyjne media, malarstwo, rysunek i grafika, współistnieją z formami przestrzennymi, instalacjami, a także sztuką wideo i animacją komputerową.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak specyficzny wizualny język artystki, oparty na zderzeniu i grze przeciwieństw. Cechuje go minimalistyczne czy wręcz ascetyczne, świadome ograniczanie palety środków wyrazowych do prostych, monochromatycznych, wyrazistych form graficznych, które układają się jednak w skomplikowane, wielopoziomowe, wykraczające poza ramy obrazu labirynty i sieci linii, figur i płaszczyzn. Minimalizm środków wyrazowych zderzony zostaje w jej pracach z wyrafinowaną, dopracowaną w najdrobniejszych szczegółach kompozycją. Sterylny chłód wynikający z ograniczenia palety kolorów kontrastuje z ekspresyjną konstrukcją przestrzeni obrazów.

Szczególnym rysem stylu Joanny Małeckiej jest wykorzystanie zasady montażu wielu elementów pochodzących z rożnych źródeł‚ i tworzonych oryginalnie przy użyciu różnych mediów. Poddane różnorodnym manipulacjom, przekształcone, wyrwane z oryginalnego kontekstu i zestawiane ze sobą w często zaskakujących konfiguracjach tworzą specyficzne, niejednoznaczne semantycznie i emocjonalnie kompozycje. Szczególne miejsce w "wizualnym słowniku" Joanny Małeckiej zajmują elementy industrialnego krajobrazu (linie wysokiego napięcia, transformatory, dźwigi, fragmenty maszyn). Stanowiąone jeden ze najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych idiomów jej osobistego języka. Zwielokrotnione, przekształcone, poddane dekompozycji, łączone na zasadzie kolażu w nieregularne struktury ewokują atmosferę niepokoju, alienacji i zagubienia w chaotycznym, odhumanizowanym świecie. Jednoczenie tracą swój konkretny wymiar, zostają odrealnione, stają się konstrukcyjnymi elementami abstrakcyjnych kompozycji. W ten sposób, przeniesione w nowy kontekst, zyskują nowe znaczenia, stają się ekspresyjnymi znakami stanów emocjonalnych i procesów psychicznych. Ukazują proces przemiany i przekształcenia, dekompozycji i rekompozycji, destrukcji i rekonstrukcji, odzwierciedlając stałą „walkę o ustanowienie własnego, osobistego porządku w niestałej i często przytłaczającej czy wręcz wykluczającej człowieka współczesnej stechnicyzowanej rzeczywistości.

Dr Maciej Ożóg
Instytut Kultury Współczesnej
Uniwersytet Łódzki

 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział‚ Grafiki i Malarstwa oraz studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pod kierunkiem dr hab. K.Garstki-Saran w Zakładzie Rysunku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Realizacja artystyczna pracy doktorskiej w formie stałej ekspozycji w Hotelu Nicolaus w Toruniu. Dyplom i jedenastoletnia działalność dydaktyczna w Pracowni Sitodruku prof. A.Smoczyńskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Twórczość w zakresie rysunku intermedialnego, malarstwa, grafiki warsztatowej (sitodruku) i projktowej. Prowadzi autorski projekt SHLAGART w którym wykonuje zlecenia z zakresu szeroko pojętego projektowania. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2012 oraz stypendystka Instytutu Adama Mickiewicza programu Promocja - „Kultura Polska na Świecie” w roku 2014. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, między innymi w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w zbiorach w Muzeum Narodowym w Krakowie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

WYSTAWY

2019

WYSTAWA INDYWIDUALNA, EKSPOZYCJA STAŁA, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ŁÓDŹ.

2018

WYSTAWA INDYWIDUALNA, EKSPOZYCJA STAŁA, FIRMA 38PR, WARSZAWA.

2017

WYSTAWA INDYWIDUALNA, EKSPOZYCJA STAŁA, PRACOWNIA 11/13, TEXPRO, HYCOM, ŁÓDŹ.

140 UDERZEŃ NA MINUTĘ, MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ, MUZEUM NAD WISŁĄ, WARSZAWA.

2016
WYSTAWA INDYWIDUALNA, EKSPOZYCJA STAŁA, HOTEL NICOLAUS, TORUŃ.
140 UDERZEŃ NA MINUTE, MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ NA OPEN’ER FESTIVAL 2016.

2015
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU, LODZ DESIGN, OTWARTE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ŁÓDŹ.
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII, FOTOFESTIWAL, OTWARTE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ŁÓDŹ.

2014
WYSTAWA INDYWIDUALNA W GALERII PII, OLD CITY DISTRICT, FILADELFIA, STANY ZJEDNOCZONE.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, ZATOKA SZTUKI, MOCKA, SOPOT.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, DRUKARNIA, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ŁÓDŹ.
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU, LODZ DESIGN, OTWARTE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ŁÓDŹ.
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII, FOTOFESTIWAL, OTWARTE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ŁÓDŹ.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, GALERIA FORUM, TORUŃ.

2013
„ZJAZD MARZYCIELI” PRZEPROJEKT, CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, TORUŃ.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, PREZENTACJA NOWEGO MODELU MERCEDESA CLA „NIEPOKORNY”, AUTO STUDIO MERCEDES BENZ, ŁÓDŹ.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, MEMOREX, GALERIA OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ŁÓDŹ.
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOTOGRAFII, FOTOFESTIWAL, OTWARTE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ŁÓDŹ.
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU, LODZ DESIGN, OTWARE PRACOWNIE, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ŁÓDŹ.

2012
V MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI, KOLOR W GRAFICE WERSJA CYFROWA, GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, TORUŃ.
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU, LODZ DESIGN, OTWARTE PRACOWNIE SHLAGART OPEN, OFF PIOTRKOWSKA CENTER, ŁÓDŹ.

2010
ANDEL’S CONTEMPORARY ART 2010, EKSPOZYCJA STAŁA, HOTEL ANDEL’S, ŁÓDŹ.

2009
GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW.
WYSTAWA INDYWIDUALNA, KLUBOGALERIA MÓZG, BYDGOSZCZ.

2008
HYBRYDA III EUROGRAFIK 2008-CULTURAL BRIDGE ACROSS EUROPE, BRADFORD GALLERY, ANGLIA.
MŁODA GRAFIKA POLSKA, GALERIA FAMAGUSTA GATE, NIKOZJA, CYPR.
MŁODA GRAFIKA POLSKA, KIRGISKIE MUZEUM SZTUKI, BISZKEK, MUZEUM NARODOWE, AŁMATY, KAZACHSTAN.
MŁODA GRAFIKA POLSKA, CENTRUM KULTURALNE INCA GARCILASO, LIMA, PERU.
„WYMIARY OBRAZU”, MUZEUM KINEMATOGRAFII, ŁÓDŹ.
„GRAFIKA PEDAGOGÓW KATEDRY GRAFIKI WARSZTATOWEJ ASP W ŁODZI Z LAT 2003-2008”, GALERIA RONDO, KATOWICE.
„NA GRANICY AKADEMII”. GALERIA EL, ELBLĄG.

2007
V INTERNATIONAL ENGRAVING EXHIBITION „ART AND THE PRINTING PRESS”, „GRAPHICS FROM POLAND”, CIVIC MUSEUM, CREMONA, WŁOCHY.
INTERNATIONAL GRAFIKTRIENNALE „PRINT”, KUNSTLERHAUS K/HAUS GALERIE, WIEDEŃ, AUSTRIA.
CORPO/REO-DE PORTESIO 2007 „MOSTRA DI GRAFICHE D’ARTE E SHORTVIDEO CONVENTION”, PALAZZO DELLA FONDAZIONE COMINELLI, CISANO DI SAN FELICE, BRESCIA, WŁOCHY.
MIEDZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU LDZING „PARTYPRINT”, ART CENTER, ŁÓDŹ.
CENTRUM SITODRUKU, GALERIA MIEJSKA, KLATOVY, CZECHY.

2006
GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW.
REBEL ART, GALERIA INTERDYSCYPLINARNA, SŁUPSK.
GRAND KANION SZTUKI, GALERIA ASP WROCŁAW.
LETTRA- GRAFIKA, KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA, BIBLIOTEKA JAGIELLOŃŚKA, KRAKÓW.
V MIEDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI KOLOR W GRAFICE NOW!, GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, TORUŃ.
LAKTACJE, ART CENTER, MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZTUKI, ŁÓDŹ.
POLSKIE ORŁY 2006 MŁODA GRAFIKA POLSKA, CENTRUM KULTURY FUNDACJI KOREAŃSKIEJ, SEOUL, KOREA.

2005
REBEL ART, GALERIA TOPFOTEX W PAŃSTWOWEJ SZKOLE TEATRALNO FILMOWEJ I TV, ŁÓDŹ.
SITODRUK, KATEDRA GRAFIKI WARSZTATOWEJ, TORUŃ.
DROGI WSPÓŁCZESNEJ GRAFIKI, GALERIA ASP, ŁÓDŹ.
DROGI WSPÓŁCZESNEJ GRAFIKI, DOM RODZINNY RAFAELA PRACOWNIA JANA SANTI, URBINO, WŁOCHY.
II FESTIWAL MŁODEJ SZTUKI, BROWARY MIESZCZAŃSKIE, WROCŁAW.
LAKATACJE, RESTAURACJA EUROPA GALERIA OFF, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI.
ELECTRO, CLUBOGALERIA SOHO, SOPOT.

2004
TRIENNALE KRAKAU, HORST JANSSEN MUSEUM, OLDENBURG, NIEMCY.
SITODRUK, GALERIA ASP, POZNAŃ.
SITODRUK, GALERIA DOMU MUZ, TORUŃ.
WYSTAW PRAC PEDAGOGÓW KATEDRY GRAFIKI WARSZTATOWEJ ASP W ŁODZI, MINISTERSTWO KULTURY, WARSZAWA.

2003
NASTĘPCY, INSTYTUT POLSKI, SZTOKHOLM, SZWECJA.
III BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ, POZNAŃ.
GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW.
POLEN VISER FREM, OKSNEHALLEN, KOPENHAGA, DANIA.

2002
MŁODA GRAFIKA POLSKA, GALERIA W GMACHU RADY EUROPY, STRASBURG, FRANCJA.
ASP ROCZNIK 2001, MUZEUM WŁÓKIENNICTWA, ŁÓDŹ.
I FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI, SITODRUK, TEATR NOWY, ŁÓDŹ.

2001
SITODRUK, GALERIA SHOW, BERLIN, NIEMCY.
SITODRUK, GALERIA POD NAPIĘCIEM, ŁÓDŹ.
STUDENCI- WYSTAWA KATEDRY GRAFIKI WARSZTATOWEJ, MIEJSKA GALERIA SZTUKI, ŁÓDŹ.
MŁODA GRAFIKA POLSKA, MUZEUM W PRZEWORSKU.
II BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ, GALERIA SZTUKI, POZNAŃ.

2000
REKOMENDACJE- MŁODA GRAFIKA POLSKA, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW.
SITODRUK, GALERIA PROKADENCJA, ŁÓDŹ.

1999
IV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD GRAFIKI UŻYTKOWEJ, KATOWICE.

GRAFIKI W ZBIORACH
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH, STOWARZYSZENIE MTG W KRAKOWIE, FIRMA FREMANTLE, HOTEL ANDELS W ŁODZI, HOTEL NICOLAUS W TORUNIU ORAZ WIELU KOLEKCJACH PRYWATNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ.

UDZIAŁ W KILKUNASTU WYSTAWACH INDYWIDUALNYCH W MIEJSCACH NIEOFICJALNYCH TL. PRZEJŚCIA PODZIEMNE W PROJEKCIE HOSPITAL UNIT W ŁODZI ORAZ NA FESTIWALACH LADIES FIRST. 

PUBLIKACJE /wybrane

Wywiad w ELLE DECO numer jubileuszowy październik/listopad 2015 r.

Artykuł w "Zawód Architekt" Z:A#62 http://www.zawod-architekt.pl/artykuly/za62_podlogi_drewniane.html

1999 - IV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD GRAFIKI UŻYTKOWEJ, KATOWICE, katalog, ISBN: 83-908-329-1-7

2000 - REKOMENDACJE- MŁODA GRAFIKA POLSKA, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW, ISBN: 83-912205-6-7

2001 - II BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ, GALERIA SZTUKI, POZNAŃ, str. 55, ISBN: 83-88400-02-9

2002 - ASP ROCZNIK 2001, MUZEUM WŁÓKIENNICTWA, ŁÓDŹ, nakład 400 egz., ISBN: 83-88503-30-8

2003 - POLEN VISER FREM, OKSNEHALLEN, KOPENHAGA, DANIA, str.40, ISBN: 83-913234-8-X

           - GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW, str.100, ISBN: 83-88890-24-7

           - III BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ, POZNAŃ, str.63, ISBN: 83-88400-10-X

2005 - DROGI WSPÓŁCZESNEJ GRAFIKI, DOM RODZINNY RAFAELLA PRACOWNIA JANA SANTI, URBINO, WŁOCHY ORAZ GALERIA ASP, ŁÓDŹ, POLSKA.

2006 - GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW, str. 157, ISBN: 83-88890-42-5

           - REKOMENDACJE MŁODA GRAFIKA POLSKA, str. 32, ISBN: 83-88890-12-3

           - REKOMENDACJE MŁODA GRAFIKA POLSKA, ISBN: 83-88890-13-1

           - V MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI KOLOR W GRAFICE NOW!, GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, TORUŃ, str. 71, ISBN: 83-89657-25-2

           - POLISH EAGLES 2006, YOUNG POLISH PRINT IN SEOUL, str. 79, ISBN: 83-88890-33-6

2007 - MIEDZYNARODOWY FESTIWAL DESIGNU LDZING „PARTYPRINT”, ART CENTER, ŁÓDŹ, str. 113, ISBN: 978-83-60794-53-1

           - CORPO/REO-DE PORTESIO 2007 „MOSTRA DI GRAFICHE D’ARTE E SHORT VIDEO CONVENTION”, CISANO DI SAN FELICE, BRESCIA, WŁOCHY, str. 107

           - V INTERNATIONAL ENGRAVING EXHIBITION „ART AND THE PRINTING PRESS”, CIVIC MUSEUM, L’ARTE E IL TORCHIO - CREMONA 2007, str. 188, A.D.A.F.A

2008 - GRAFIKA PEDAGOGÓW KATEDRY GRAFIKI WARSZTATOWEJ ASP W ŁODZI Z LAT 2003-2008, GALERIA RONDO, KATOWICE, ISBN: 978-83-88503-19-1

2009 - GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, BUNKIER SZTUKI, KRAKÓW, str. 135, ISBN: 978-83-88890-55-0

2010 - Magazyn "Architektura & Biznes" wydanie styczeń 2010r, Architektura i sztuka, str. 79, INDEKS 351008 

           - Magazyn "Vienna International Magazine", summer 2010r., str. 98, ISSUE 29

           - Magazyn "Dobre wnętrze", nr 12 grudzień 2010r 

           - Rozdział pracy mgr. Borysa Chciuka "Prowokacja kulturowa w działalności twórczej łódzkich grafików "młodego pokolenia"". Promotor dr Ł.Guzek, Łódź 2010r.

2012 - V MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI, KOLOR W GRAFICE WERSJA CYFROWA, GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, TORUŃ, str. 95, ISBN: 978-83-63211-11-0

2013 - Aukcja Młodej Sztuki, DESA Unicum, Warszawa, katalog str.50

2014 - ANDEL’S ART BOOK, Warszawa 2014, str. 80, ISBN: 978-83-940242-0-8

2015 - ELLE DECORATION nr 106, październik/listopad, 5/2015, str.275, INDEKS 359882 ISSN 1640-9027